VI Szkoła Otolaryngologii


V Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi


13 marca 2021 r


Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwo do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji VI Szkoła Otolaryngologii połączonej z V Krajowym Zjazdem Szkoleniowym PTCHGiSz, która odbędzie się w dniu 13 marca 2021r.

Mieliśmy nadzieję, że pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w Polsce wraz z poprzednim terminem konferencji w marcu 2020r., zakończy się ostatecznie rok później. Wierzyliśmy, że będziemy mogli spotkać się osobiście i podyskutować podczas wykładów, warsztatów oraz w kuluarach. Obecna sytuacja epidemiologiczna nadal zmusza wszystkich organizatorów szkoleń medycznych i konferencji do szczególnej uwagi i ostrożności, toteż podjęliśmy inicjatywę zorganizowania tegorocznej konferencji online.

W trakcie trwania konferencji będzie istniała możliwość przesłania drogą mailową pytania do danego wykładowcy. Odpowiedzi pojawią się na stronie w ciągu 3 dni. Mamy nadzieję, że tematy wzbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie- jak przez ostatnie lata – licznie w niej uczestniczyć.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz         Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Aktualności

3 lutego 2021r.
Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję.