Patronat Naukowy

Przewodniczący:

Prof dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

Dr hab. n. med. Grzegorz Porębski

Dr hab. n. med. Jerzy Tomik

Dr n. med. Tomasz Matuszewski

Dr n. med. Piotr Rapiejko