Komitet naukowy

Przewodniczący:

Prof dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik- Jurkiewicz

Dr hab. n. med. Joanna Jackowska

Dr hab. n. med. Grzegorz Porębski

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Dr hab. n. med. Jerzy Tomik

Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

Dr n. med. Tomasz Matuszewski

Dr n. med. Piotr Rapiejko

Dr n. med. Jan Ratajczak