Patronat Naukowy

Prof dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi