Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 7 punktów edukacyjnych przyznanych przez
Okręgowa Izbę Lekarską.